NIEUW: Quick scan van Tadicom

Beantwoordt uw telecommunicatievoorziening nog wel aan de eisen en wensen van deze tijd?

 Met een Quick Scan van Tadicom krijgt u alles boven tafel!

Telecommunicatie heeft enorme ontwikkelingen doorgemaakt. Ontwikkelingen zoals Internet, xDSL, GSM/ UMTS, eigen netwerken, draadloze telefonie, Voice over IP enzovoorts voorzien de markt van steeds snellere manieren om informatie uit te wisselen. Ook de komst van diverse netwerk operators, telecom- en serviceproviders, elk met hun eigen aanbod, hebben de mogelijkheden van telecommunicatie enorm vergroot.

Doordat al deze ontwikkelingen gefaseerd hebben plaatsgevonden, en soms op verschillende plaatsen binnen de organisatie, is bij de meeste organisaties een mix ontstaan van verouderde en moderne systemen. Weet u nu nog of u het optimum bereikt als het gaat om kostenreducties, kwaliteit en effectiviteit?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is een inventarisatie van de telecomomgeving een noodzaak. Bovenal is inzicht nodig in de stand van de techniek en gebruik van uw huidige telefooncentrale(s).

Tadicom en haar partners kunnen voor uw organisatie een onafhankelijke Quick Scan uitvoeren. Met onze expertise krijgt u inzicht in uw huidige telecommunicatiesysteem en de bij u aanwezige communicatie-infrastructuur. Aan de hand van dit inzicht geven wij u een vrijblijvend advies over aanpassingen in de telecommunicatievoorzieningen om eventueel te kunnen komen tot een kostenreductie en een efficiency verbetering. Wij leveren u dan een beknopt adviesrapport waarin het onderzoek en de aanbevelingen summier worden beschreven.

De Quickscan richt zich op de volgende aandachtsgebieden:

  • Infrastructuur; voor zowel telefonie als data, zowel intern als extern;
  • Uitfasering ISDN;
  • Faciliteiten; wat is er mogelijk met uw telecommunicatiesysteem en w